Cliëntgerichte psychotherapie

Therapie zie ik als een zoektocht waarin ik naast jou sta en tracht te begrijpen en te voelen wat het betekent om in jouw schoenen te staan. Ik besteed veel aandacht aan het ontdekken en ervaren van je emoties, gedachten en gedrag. Met een open, empathische en authentieke houding tracht ik een veilige omgeving te creëren waarbinnen je je verhaal kan vertellen en waarbij je kan ervaren wat er zich binnenin afspeelt. Het doel is om op basis hiervan vrijere keuzes te maken, vrijer te leven en te groeien als persoon. Je klachten, symptomen of psychische moeilijkheden worden geëxploreerd tegen de achtergrond van je levensloop, met oog voor je huidige omstandigheden en toekomstperspectief.

Iets voor jou?

Klachten kunnen ontstaan na een ingrijpende levensgebeurtenis, of ze kunnen ongemerkt je leven binnen sluipen. Ze kunnen overweldigend en duidelijk aanwezig zijn, of sluimerend en slopend. Ze kunnen al lang aanwezig zijn, of ze zijn je plots overvallen. Misschien heb je helemaal geen klachten, maar wil je spreken over bepaalde ervaringen uit het heden of het verleden die zwaar wegen. Hoe dan ook, elke persoon heeft een uniek verhaal, eigen kwetsbaarheden en eigen krachten. Ik ben benieuwd om deze samen met jou te ontdekken.

Eerste kennismaking

Vooraleer we een therapeutisch traject starten, plannen we eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek probeer ik zicht te krijgen op wie jij bent en met welke moeilijkheden jij geconfronteerd wordt. Tijdens dit gesprek leer jij mij en mijn manier van werken ook kennen. Na één of meerdere gesprekken kunnen we bespreken of we ons traject verder zetten, of een doorverwijzing naar een andere therapeut of specialisatie een beter idee is.